ให้คำปรึกษาและโค้ชงานวิจัย(ภาษาไทย และอังกฤษ)

  • บริการให้คำปรึกษางานวิจัย งานวิชาการทุกประเภท สาขา และอังกฤษ รับบริการโค้ชสอนทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษานิเทศก์ศาสตร์ จิตวิทยา การแพทย์ การพยาบาล มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาวะผู้นำ เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และโลจิสติกส์ เรามีทีมงานดูแลได้ ทุกสาขา ในลักษณะเป็นพี่เลี้ยง จับมือเขียนให้จนเป็น ทำงานได้เอง และมีความสามารถในการถ่ายทอด จนสามารถสอบผ่าน บรรลุเป้าหมาย
  • ทีมงาน THESISDUAN-VIJAIDUAN.COM มีความพร้อมในการทำวิจัย แบบสนุกสนาน เพราะเรารักงานที่ทำ และ พร้อมช่วยเหลือผู้มีความเครียด ความทุกข์จากการทำงานวิจัย ให้เราช่วยดูแลคุณ
  • เรามีทีมดูแล ติว และ คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่คุณเลือกเรา ให้ช่วยดูแล
  • เราให้คำปรึกษาด้วยความเต็มใจ แม้จะแก้ไข กันสักกี่ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • นัดของเรา คือตรงเวลา และก่อนเวลานัด เท่านั้น

ขอบเขตให้การบริการ

  1. แล้วแต่การตกลงกันในแต่ละชิ้นก่อนลงมือทำงานจริง เราทำให้ลูกค้ายิ้ม ลูกค้าพอใจ และสบายใจ สมหวัง